Online peiling Zuidas

Dienst Zuidas en projectorganisatie ZuidasDok werken samen met betrokken partijen aan de kaders die beschrijven hoe het gebied Zuidas in de toekomst ontwikkeld wordt. Met de A10 onder de grond ontstaat ruimte om station Amsterdam Zuid te verbeteren en de stationsomgeving opnieuw in te richten. In de periode 17 december 2012 t/m 10 januari 2013 hebben we hiervoor een online peiling gehouden om te vragen naar de mening van bewoners, werkenden en reizigers/passanten. De betrokkenheid van de omgeving is groot: maar liefst 700 respondenten hebben meegedaan. Hier zijn we erg blij mee en in de toekomst zullen we vaker de omgeving erbij betrekken.

Uit de analyse van de resultaten kunnen we de volgende conclusies trekken:
De respondenten van de enquête zijn op te delen in twee groepen. De eerste groep wordt gevormd door professionals en reizigers. Op alle stellingen geven zij ongeveer hetzelfde antwoord. De andere groep wordt gevormd door de bewoners. Op een aantal onderwerpen verschillen zij sterk van mening met de groep professionals/reizigers.

Op de drie onderliggende thema’s (functioneel gerichte aanpak versus het accent op een prettige sfeer, ervaring van de Zuidas en type overlast) zijn de meningen voornamelijk verdeeld als het gaat om de laatste twee thema’s. Professionals en reizigers ‘ervaren’ de Zuidas graag als dynamisch gebied en willen tijdens de verbouwing vooral dat hun werkomgeving blijft functioneren. Bewoners daarentegen zien liever zo min mogelijk infrastructuur terug in hun woonomgeving en geven er de voorkeur aan dat de overlast waarmee het project gepaard gaat zo snel mogelijk voorbij is.

De uitkomsten van de peiling zijn indicatief, maar geven ons wel handvatten om weer verder te kunnen en te onderzoeken hoe we Zuidas en (de omgeving van) Station Amsterdam Zuid kunnen inrichten. Lees hier de rapportage.

Wilt u op de hoogte blijven?

Meld u dan aan voor onze digitale nieuwsbrief via http://amsterdam.nl/zuidas/nieuwsbrief/mailinglist/. Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.zuidasdok.nl.